Wikia

Jackninja5DipperGravityFalls

ook bekend als Daisy

  • Ik ben geboren op mei 25
  • Mijn beroep is CVN member
  • Ik ben Female
  • Bio Mirror, mirror, be honest: do you want to break?

    “Don’t need you, I don’t need you.”

    Mirror, mirror, that’s too honest!
  • [Show More]

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.